• Hem
  • /
  • air-news
  • /
  • Greger Gunnarsson ny VD för airteam Sverige

Greger Gunnarsson ny VD för airteam Sverige

Laget är en viktig pusselbit för framgång

Greger Gunnarsson har utsetts till VD i airteam Sverige, en snabbväxande leverantör av klimat- och ventilationslösningar på den svenska marknaden. Greger kommer närmast från rollen som Regionchef på Bravida och tillträder tjänsten senast i december 2019.

Greger har under hela sin karriär varit verksam inom bygg och installation. Under sin tid på Bravida har Greger bland annat varit med och förvärvat och fusionerat Björnbergsgruppen in i Bravida samt utvecklat och växt Bravidas ventilationsservice i Stockholm.

”Det finns stor potential att utveckla airteam ytterligare genom organisk tillväxt på befintliga marknader, förvärv och internationell expansion. Den svenska verksamheten består sedan början av året av tre dotterbolag med geografisk närvaro i den expansiva mälardalsregionen.

Med Greger ombord kommer fokus i Sverige ligga på nationell expansion genom en kombination av organisk tillväxt och utvalda strategiska förvärv”, säger Peter Wallin på Ratos.

”Min bedömning är att Greger Gunnarsson är rätt person att leda den svenska verksamheten på denna resa. Greger har en gedigen bakgrund inom bygg och installation och vet vad som krävs för att nå upp till kundernas högt ställda krav på kvalitet och servicegrad i leveransen. Därtill besitter Greger de ledaregenskaper som krävs för att framgångsrikt leda verksamheten”, säger Poul Pihlmann, VD och koncernchef på airteam.

Ratos blev majoritetsägare i airteam 2016. Bolaget är idag en nordisk leverantör av klimat- och ventilationslösningar, med en marknadsledande position på den danska hemmamarknaden och med stark tillväxt på den svenska marknaden. I airteam skapas värde genom en kundorienterad verksamhetskultur med duktiga och dedikerade medarbetare, som har starka relationer till kunder och leverantörer. Försäljningen för rullande 12 månader per 31 mars 2019 uppgick till cirka 700 MDKK.

För ytterligare information:
Peter Wallin, CFO och Business Area President Construction & Services, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98