airteam utvidgar verksamheten

airteam Danmark utvidgar verksamheten genom uppköp av Luftkontroll Energy AB i Örebro AB, en ledande installatör av ventilationssystem i Mälardalen region. 

På hemmaplan är Luftkontroll Energy en expert inom installation av ventilationslösningar. airteam har samma position – men i Danmark. Luftkontroll Energy har en stark marknadsposition och en kundorienterad verksamhetskultur med duktiga och dedikerade medarbetare. airteam har drygt 200 anställda och verksamhet på åtta orter i Danmark. Huvudkontoret ligger i Århus. Därmed blir Luftkontroll Energy en del av en stor och växande nordisk koncern.