Corporate Social Responsibility (CSR)

Idén om att vi som företag ska ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. CSR kan ses som en process för att integrera socialt ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption i strategi och det dagliga operativa arbetet. Det kan även handla om att säkerställa att lagar efterlevs. Globala riktlinjer finns, dessa bör efterföljas.

Vi står inte och tittar på: BJUSSA-kampanjen

I november 2020 sjösattes kampanjen BJUSSA. airteam Sweden levererade lunch till ett flertal akutsjukhus i Sverige. Första bjussavågen blev mycket uppmärksammad och omtyckt, i synnerhet från vårdper­sonalen. I BJUSSA andra vågen (december 2020) överlämnades julmat tillagad med kärlek på fräscha råvaror till självaste julafton, så även dricka, frukt och godis. Det totala antalet matleveranser i BJUSSA-projektet var i runda slevar 750 st.

Syftet med BJUSSA-kampanjen var att konkret göra skillnad, att belysa vårdpersonalens professionella insats och tuffa arbetssituation i rådande pandemi. Arbets­passen med Covid-19-patienter är långa och krävande. Att hinna med toalett­besök, äta varm mat och ta en kopp kaffe är långtifrån självklart. Skyddsutrustning ska av och på – marginalerna är mycket små. Initiativtagare och kampanjchef var Mikael Grawe, marknads- och kommunikationschef hos airtem Sweden.

Läs mer här

European Comission; Corporate social responsibility & Responsible business conduct