• Hem
  • /
  • CSR
  • /
  • Agenda 2030 & FSSD-metoden

Agenda 2030

Agenda 2030 syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, utrota fattigdom och hunger, samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Initiativet är indelat i 17 olika mål vilka är sammanlänkade och integrerade med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. I korthet fokuserar Agenda 2030 på att

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa.
  • lösa klimatkrisen

För att komma i mål behöver vi ställa om vårt levnadssätt och hitta andra, alternativa, lösningar i samhället. Alla behövs såklart i denna omställningsprocess, även vi inom airteamkoncernen. Nej, vi är inte bäst i klassen, men vi jobbar på det och vill aktivt vara med och bidra till framgång. Alla behövs i den här förändringsprocessen – och förändring börjar med kunskap!

Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)

Vi arbetar enligt FSSD-metoden, ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp av forskare. Kärnan i ramverket är en uppsättning av åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkor som tillsammans tydligt beskriver gränsvärden för hur ett framtida hållbart samhälle kan fungera.

Hållbart företagande

Vi arbetar löpande med hur vi kan driva koncernen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, där vi tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led. Läs mer om hur ni som företag kan bidra.