• Hem
  • /
  • CSR
  • /
  • Astma och Allergiförbundet

Unikt samarbete med Astma- och Allergiförbundet

I Sverige finns drygt tre miljoner människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Många människor, både barn och vuxna, befinner sig dagligen i utrymmen med undermålig ventilation vilket går ut inte bara över individers hälsa och välmående utan även över hur man presterar i vardagen. Dålig ventilation påverkar vår kognitiva förmåga negativt. Detta gäller inte minst i skolan, Sveriges största arbetsplats om vi ser till antalet elever och personal.

Genom samarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte syftar samarbetet dels till att hjälpa peronser med t.ex. astma, allergi och överkänslighet, dels till att fokusera på kunskapssatsning för att få till ett allergiprogram med likvärdiga, nationella riktlinjer. I detta avseende ligger flera andra länder långt före Sverige, t.ex. Finland och Danmark.

För ytterligare information, vänligen kontakta nedanstående personer.

Mikael Grawe
Marknads- och kommunikationschef, airteam Sweden
mikael.grawe AT airteam.se
070-520 08 04

Helena Färnsten
Kommunikations- och marknadschef, Astma- och Allergiförbundet
helena.farnsten AT astmaoallergiforbundet.se
070-345 56 51

Om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet (AAF) är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 lokal­föreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Här samlas människor med astma och allergisjukdomar samt anhöriga för att stötta och hjälpa varandra och för att påverka samhället. AAF jobbar med att sprida information, bedriva opinionsbildning och finansiera forskning på området.