airteam som arbetsplats

Tillsammans

Med dotterbolagen Creovent och airteam Stockholm Service (båda i Stockholm), Thorszelius Ventilation & Service AB (i Uppsala), Luftkontroll Energy AB (i Örebro), finns airteam representerade på flera ställen i landet.

airteam är ett spännande företag med sunda värderingar och stark framdrift. Ett härligt gäng med duktiga individer. Det vi lägger stort fokus på är att individen aktivt bidrar till kulturen, att vi har kul på jobbet tillsammans. Och att vi hjälps åt för att skapa värde till kunden.

Vi vill även att alla medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling t.ex. genom att komma med förslag på utbildningar, innovativa lösningar och idéer som kan utveckla teamet och arbetsplatsen. Våga ifrågasätt och utmana dig själv och verksamheten, det är på det sättet vi växer och blir starkare.