• Hem
  • /
  • Jobb och karriär

En inkluderande och sund och kultur

Vi är medvetna om att våra anställdas färdigheter, tillfredsställelse och motivation är helt avgörande. De mänskliga resurserna hos airteam är viktiga för att verksamheten ska fortsätta utvecklas. Vi tror att vår framgång och utveckling till stor del härrör från vår teamsammansättning. Vi värdesätter våra medarbetares mångfald och vi anser att det är viktigt för företagets utveckling att utbyta olika perspektiv och attityder.

Flexibilitet för individen

Jobbar du med oss kan förvänta dig att vara delaktig i några av de mest spännande projekten inom den moderna byggbranschen och vår önskan är att ge anställda så mycket medansvar och inflytande som möjligt.

airteam Academy erbjuder professionella och personliga kurser, både med interna och externa tränare. Det finns också fokus på intern kunskapsdelning. Med airteam Academy är du som anställd alltid uppdaterad med den senaste tekniska kunskapen

Innan du söker

Vi förväntar oss att du har ett stort intresse för luftkvalitet och ren luft. Du måste vara beredd att bidra med nya idéer och fokusera på uppgiften. I gengäld kan vi erbjuda dig många karriärmöjligheter. Vi vill se en positiv utveckling i dina förmågor som kan gynna dig själv men också teamet.