Kampanjstart airteam; KIDS IN THE AIR (rätten till bra luft i skolan)

Pressmeddelande 2021-10-04

Nu är skolan, Sveriges största arbetsplats, åter igång. Kunskapstörstiga elever vistas inomhus från tidig morgon till sen eftermiddag, ofta med skola och fritids i samma lokaler. För att orka hela skoldagen är det absolut nödvändigt att vistas i en miljö där luftväxlingen är dimensionerad korrekt, för ändamålet och antalet personer i lokalerna.

Hur står det då till?
– Högst varierande för att uttrycka sig milt. Många skolbarn tvingas befinna sig i undermåliga inomhusmiljöer med dåliga luftflöden, vilket försämrar den kognitiva förmågan avsevärt. Detta leder till trötthet, irritation, minskad koncentrationsförmåga samt ökad risk för förekomst av astma och allergier. Dessutom ökar risken för spridning av luftburna virus. Och, försämrade skolresultat – såklart! I Corona-tider är allt detta högst o-bra, säger Mikael Grawe, Marknadschef på airteam Sweden.

90% av tiden vistas människor inomhus
Men det är inte bara barn som berörs. Enligt en nyligen publicerad global studie, av forskare från Harvard, så påverkas vi även kortsiktigt av luftföroreningar. Med tanke på att inomhusmiljön kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften och en tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av allergi eller överkänslighet, så finns det klara fördelar med att förbättra luftkvaliteten i skolor och kontorsmiljöer. Vi presterar helt enkelt bättre.

 Flera länder, t.ex. USA och Storbritannien, jobbar nu aktivt med att förbättra inomhusmiljön. Man satsar på att mäta koldioxidhalten i skolor och offentliga lokaler. Sverige är inte bäst i klassen, obligatoriska ventilationskontroller (OVK), förbättringar och utövande av tillsyn glöms ofta bort, säger Mikael Grawe, Marknadschef på airteam Sweden.

Kampanjstart: KIDS IN THE AIR
För ett år sedan initierade vi BJUSSA-kampanjen, till förmån för sjukvårdspersonal inom Covid-vården i Sverige. Nu ventilerar airteam ur ett annat perspektiv, fokus på kidsen. Ett antal sjukt uppfriskande filmer på temat ventilation har producerats. Kampanjen pågår under sex månader och går att följa i sociala medier (LinkedIn, Facebook) samt på vår hemsida. Till vår hjälp har vi anlitat Tim Endersen, Sveriges första ventilationsarkitekt.

– Att få chansen att lyfta problematiken med dålig ventilation har känts viktigt och meningsfullt. Att airteam dessutom var tydliga med att de ville kommunicera på ett annorlunda sätt än övriga branschen, gjorde inte uppgiften mindre angelägen, säger Magnus Uddenberg, kreatör på reklambyrån Spinn.

–  Jag ville ha lekfullhet samtidigt som vi skulle fokusera på viktiga problem. Det finns således ingen motsät­tning i att jobba med humor och allvar samtidigt. Kort och gott; en frisk fläkt i en kul men också något konservativ och lite stökig bransch, säger Mikael Grawe, Marknadschef på airteam Sweden.

Film 1: Tim är på skolbesök, men oj – vad händer här…? 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Grawe
Marknadschef & ansvarig idémakare, airteam Sweden
mikael.grawe@airteam.se, 070-520 08 04