airteam en nordisk koncern

Den första verksamheten grundades 1998 av Poul Pihlmann, Peter Bentzen och Flemming Møller i Aarhus, Danmark. Sedan dess har airteam, genom hög kompetens och innovationsförmåga, utvecklats till en av Danmarks ledande aktörer inom tekniska ventilationslösningar. En av anledningarna till de goda resultaten är att man varit mycket framgångsrika gällande tekniskt komplicerade lösningar.

När Ratos köpte verksamheten 2016 påbörjades planerna för en nordisk expansion och satsningen i Sverige inleddes, vilken startade 2018 med Luftkontroll Energy i Örebro. Även airteam Sweden är ett starkt och välfungerande företag i tillväxt. I och med satsningen är nu resan påbörjad mot att bli en stark aktör i Norden.

Vi är stolta över att dagligen vara med och utveckla avancerade system för bland annat kontorsbyggnader, infrastruktur, köpcentra, varuhus och fabriker. All kompetens finns att tillgå inhouse, inom koncernen. Det tycker vi är bra.

airteam – Sveriges Ventilationsarkitekter™