Vision

airteam Sweden renoverar just nu byggbranschen mot schystare, sundare och roligare business.

Vi är i ögonhöjd med kunden

  • Kunden är i centrum.
  • Vi står i samma höjd med gemensamt mål.

Vi är pålitliga och håller vårt ord

  • Vi lovar inte mer än vi kan leverera. Men överlevererar gärna.
  • Vår stolthet ligger i att kunden ska känna trygghet med vad vi lovar.
  • Att göra klart det vi kommit överens om är självklart för oss.
  • Vi hanterar effektivt de risker som uppkommer vilket ger oss hållbara resultat över tid.

Vi är innovativa och värdeskapande

  • Vi utmanar, leder och samverkar med våra kunder.
  • Vi skapar värde för våra kunder utifrån deras behov och ambition.

Vi står tillsammans som ett team

  • Trygghet och stabilitet kommer genom att ge varandra support och när man vågar fråga sina kollegor.
  • Vi finns för varandra, stöttar, rådgör och uppmuntrar.