Citybanan med Odenplan och Vanadisplan

Creovent bidrog till att effektivisera tågtrafiken i Stockholm och Mälardalen

Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en cirka sex kilometer lång tunnel mellan pendeltågsstationerna Stockholms södra och Tomteboda. Uppdraget gick ut på att installera ventilationssystem till de två nya stationerna Odenplan och Vanadisplan under centrala Stockholm.

Flertalet nya ventilationsaggregat installerades för att säkerställa ett fullgott inomhusklimat uppe vid ingångarna till stationerna Odenplan och Vanadisplan.  Ett stort aggregat betjänar plattformen och det installerades även brandgasfläktar för att kunna möjliggöra utrymning av plattformar och vänthallar. Disciplinerna som ingick under entreprenaden var VE & SÖE.

Citybanan fördubblade spårkapaciteten genom Stockholm och en tätare samt punktligare tågtrafik blev möjlig. Samtidigt gynnades tågtrafiken i resten av Sverige då pendeltågen fick egna spår i centrala Stockholm och kunde ge plats åt fjärrtågen.

Byggherre: SL
Beställare: Trafikverket
Projektvärde: 33 000 000 SEK
Omfång: 6 km tunnel