Drottninggatan 38, Örebro

På Drottninggatan 38 i Örebro pågår arbetet med att byta ut befintlig ventilation på plan 4 och 5.
Arbetet med att byta ut befintlig ventilation startade 2015 i airteam Luftkontrolls regi och har utförts i etapper under åren som gått.
Nu gör vi klart de sista två våningsplanen.
I entreprenaden byter vi ut all befintlig ventilation samt installerar kylbafflar för att kunna nyttja fjärrkylan i fastigheten.
Vi byter samtidigt ut en del äldre radiatorer och installerar nya ventiler och ställdon till dessa för att kunna sekvensstyra kyla och värme.
Arbetet sker med verksamheterna kvar i fastigheten så det ställs höga krav på samarbetet mellan entreprenörer, beställare och framför allt hyresgäster.
Arbetet beräknas pågå fram till februari 2025.
Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och är på cirka 6 miljoner, beställare är, Örebro Bostäder.