Karolinska institutets aula

Karolinska Institutets nya byggnad med aula och kontor är en representativ plats där man kan samla föreläsningar, forskarmöten etc i en vacker byggnad ritad av Gert Wingårdh. Byggnaden förärades med Årets Bygge 2014. Byggnaden sträcker sig delvis över Solnavägen och mest iögonfallande är den böjda och något krökta fasaden vars ytskikt består av olikfärgade triangulära glaselement.

Med en form av en amfiteater kan aulan ta emot cirka 1 000 personer och används för kongresser, föreläsningar, tentor och olika tillställningar som är kopplade till KI:s verksamhet. Byggnaden innehåller förutom aulan även ytor för kontor, konferenser, utställningar och utrymmen av publik karaktär.

Vårt uppdrag var att utföra ventilationsentreprenaden som med dess högt ställda krav på samarbete och samverkan skulle forma framdriften i projektet. Komplexiteten av installationerna i aulan, samlingsplatserna, restaurangen och kontoren utmanade oss och vi var tvungna att verkligen göra mer än det lilla extra. Med gott samarbete, kommunikation och tydlighet mellan alla parter i projektet lyckades vi få till ett landmärke i Solna och Karolinska Institutets värld.

Byggherre: Akademiska Hus
Beställare: NCC
Projektvärde: 20 MSEK
Yta: 13 730 kvm BTA fördelat på åtta plan i en huskropp