Kulturkluster i Örebro

Luftkontroll Energy i Örebro AB har av NCC Sverige AB och beställaren, Örebroporten AB, fått i uppdrag att utföra ventilationsinstallationerna inkl projektering vid Kulturkvarteret, Örebro. Projektet kommer att genomföras enligt ABT 06 med utökad samverkan, sk. partnering.

Genom att samla Kulturskola, Stadsbibliotek, Länsmusiken och delar av gymnasieskolans estetiska program på samma ställe, kan de samverka både runt kompetens och lokaler. Men även med de föreningar och studieförbund som vill utveckla sitt arbete med kulturfrågor och aktiviteter i Örebro. Verksamheterna har stora gemensamma behov i form av lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande. Genom samverkan finns möjligheter att dra nytta av varandras kompetens och utvecklingsarbete över organisationsgränser.

Kulturkvarteret ska vara en arena för upplevelser, skapande och lärande. Och även möjliggöra möten mellan alla typer av människor och intressen – över köns- ålders- och etnokulturella gränser. Kulturkvartet kommer att byggas i direkt närhet av Konserthuset i centrala Örebro.

Byggherre: Örebroporten
Beställare: NCC
Projektvärde: 30.000 (tkr)
Yta: 16.000 m2