• Hem
  • /
  • Referenser
  • /
  • Laboratorie- och utbildningslokaler i framkant

Laboratorie- och utbildningslokaler i framkant

När Universitetssjukhuset i Örebro skulle uppföra en ny byggnad för läkarutbildning, deltog Luftkontroll Energy i en entreprenörsgrupp som fick i uppdrag att lösa de för en laboratoriemiljö så kritiska installationerna inom rör, el, ventilation och styrning.

Bland installationerna i detta mycket lyckade partneringprojekt ingick sammanlagt sex ventilationsaggregat fördelat på allmänventilation, labbventilation och cirkulationsaggregat för ställverksventilation samt dragskåp och dragbänkar med tryck- och motorstyrda spjäll. I det stora utrymmet samsas lokaler för föreläsningar med forskning, bibliotek, café, hygienutrymmen etc.

Byggherre: Örebro län
Beställare: NCC
Projektvärde: 18.000 (tkr)
Yta: 16.000 m2