Östra Real nu med komplett inneklimat

Arcona har haft i uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) om utförande av Fas 2 i projekt Ombyggnad skolfastigheten Östra Real. Projektet som var ett samverkansuppdrag blev klart november 2019. Hela skolan har renoverats invändigt med nya ytskikt och armaturer förstärker det visuella intrycket för eleverna. Alla installationer såsom ventilation, el och rör är utbytta. Nya och fler toaletter har byggts, samt duschar och omklädningsrum har fräschats upp. Ett nytt fik är också byggt i en av elevkorridorerna.

Projektet har genomsyrats av varsamhet och stort engagemang, allt för att rusta upp och stärka Östra Real för framtiden och dess elever samt personal.

Att byggnaden är blåklassad och har ett högt kulturhistoriskt värde har inneburit stora utmaningar och det har krävts en hel del nytänkande som kräver lite extra av oss som entreprenör vad gäller flexibilitet, samarbete och kulturhistorisk förstålse.

Ventilationen är uppdelad på flera olika system på grund av de tighta utrymmena på vindarna där det krävdes millimeterprecision.

Hus A förses med två nya platsbyggda aggregat för allmänventilationen och ett enhetsaggregat för NO salarna. Hus B får fyra nya enhetsaggregat som placeras på vinden. Det installeras även ett system för golvventilation.

Byggherre: SISAB
Beställare: Arcona
Projektvärde: 18 MSEK
Yta: 11 500 m2 fördelat på två byggander, hus A och hus B om fem-sex våningar vardera.