Produktionslokal till Stålshopen AB

Nybyggnation av produktionslokal för Stålshopen i Örebro AB, på ett industriområde i utkanten av Örebro. Vår beställare Byggtema i Örebro AB gav oss uppgiften att projektera och installera en fullfungerande anläggning. Fastigheten består av en lagerdel och en kontorsdel. De olika lokaldelarna betjänas av olika aggregat och system där kontoret även har kyld tilluft via inbyggd kylmaskin i luftbehandlingsaggregatet. Projektet slutfördes under hösten 2016 med en mycket nöjd slutkund.