• Hem
  • /
  • Referenser
  • /
  • Retzius, möjligheter för världens forskningsföretag

Retzius, möjligheter för världens forskningsföretag

På uppdrag av Akademiska hus genomför Creovent tillsammans med Serneke en ombyggnation och en teknisk upprustning i en fastighet på 23 000 m2 lokalyta vilken ska inhysa laboratorie- och forskningsverksamhet. Projektet genomförs med stort fokus på samverkan och en förståelse för kundens behov.

Målet med Campus Solna är att området ska utvecklas till att bli ett av världens starkaste life science-kluster. Akademiska Hus investerar 275 miljoner kronor i att bygga om Retziuslaboratoriet där nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa ska få möjlighet att etablera sig. Området, med sitt strategiska läge nära Karolinska Institutet, kommer bli en viktig mötesplats för kunskapsutbyte, innovation och utveckling inom life science (textkälla detta stycke: serneke.se)

Byggherre: Akademiska Hus
Beställare: Serneke
Yta: 23 000 m2

Antal hus/våningar: 6 huskroppar i totalt 4 plan plus källare och fläkrumsvåning sammanlänkade via 3 trapphus.