• Hem
  • /
  • Erbjudande

Vi tar oss gärna an tekniskt komplicerade helhetsåtaganden med ansvar över hela livslängden

Fastigheter får allt fler tekniska funktioner. Förutom grundläggande funktioner som exempelvis el, värme, kyla, ventilation, belysning, sprinkler, säkerhet och lås ökar kraven på digitala och hållbara lösningar som automation, energioptimering, solenergi och laddstationer för elbilar.

Många byggprojekt är komplexa och påverkar omgivande samhälle både före, under och efter slutförandet. Alla intressen ska balanseras samtidigt som projekten ska drivas framåt. Att äga och hantera en fastighet kan vara en stor utmaning. En del fastigheter har många år på nacken vilket kräver mycket underhåll. Andra är lite nyare, förhoppningsvis med uppdaterad och tidsenlig teknik. Oavsett var fastigheten befinner sig i sin livscykel tar vi hand om helheten. Från planering till genomförande och eftermarknad.

Vi erbjuder hållbara lösningar för fastighetens hela livscykel. När vi ansvarar för flera teknikområden och driver både service och installation skapar vi förutsättningar för dig som kund att samordna, optimera, spara och effektivisera – inte minst på energiområdet.

Vårt helhetsgrepp säkrar funktion, drift och proaktivt underhåll, och gör det möjligt att utveckla innovativa lösningar tillsammans med dig som kund. Det gör det också möjligt att koppla ihop installationerna så att vi kan optimera och bevaka dina anläggningar på distans.

Branschspecifika utmaningar = vårt fokus!

  1. Beställaren vill ha kvalitet i kombination med snabba och kostnadseffektiva lösningar. Men ofta haltar projektens genomförande till följd av oklarheter, förändringar och otydliga beslut och förväntningar. Sällan tar man höjd för förändringar, sjukfrånvaro och resursbrist. Alla tävlar i prispress och slutändan blir det ofta dyrt.
  2. Luftkvalitet och ren luft prioriteras inte utan underordnas andra frågeställningar i större projekt, samtidigt som frisk inomhusmiljö har blivit en alltmer central fråga i upplevelsen av en fastighet.
  3.  Branschens traditionella sätt att dela upp ansvar i projekt leder ofta till brist på ansvarstagande och därmed problem i projekten, där uteblivet helhetsansvar ofta leder till att projekt havererar. När det går fort blir sällan allt rätt. Ibland ingenting. Korta, koncisa och relevanta byggmöten samt löpande avstämningar uteblir ofta. Det leder till missförstånd och dessvärre ibland arbetsplatsolyckor.

airteam Sweden renoverar just nu byggbranschen mot schystare, sundare och roligare business.

airteam fokuserar på att hjälpa företag och fastighetsägare med luftkvalitet och ren luft. Men, ren luft är ingen självklarhet! I Sverige tillbringar vi 90 % av vårt liv inomhus, så vikten av ett bra inomhusklimat har aldrig varit större. Dålig ventilation leder även till sänkt prestationsförmåga på många av Sveriges arbetsplatser. Så behöver det inte vara.