Erbjudande

Det finns en anledning

Ren luft är ingen självklarhet! Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. I Sverige tillbringar vi 90 % av vårt liv inomhus, så vikten av ett bra inomhusklimat har aldrig varit större. Idag har tyvärr vart tredje barn i Sverige problem med astma eller allergi. Dålig ventilation leder även till sänkt prestationsförmåga på många av Sveriges arbetsplatser. Detta måste bli bättre.

Så här jobbar vi

Medarbetarna på airteam har lång erfarenhet av t.ex.  installation, styr- och övervakning, energieffektivisering och  OVK, och utför dagligen besiktningar och förbättringar i bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och kommunala inrättningar. Våra besiktningsmän utför kontroller som i sin tur övervakas av stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden. Naturligtvis hjälper vi till med att informera hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Vi tar även hand om aviseringar och nyckelhantering. Efter utförd ventilationskontroll åtgärdar vi gärna de anmärkningar som eventuellt framkommit. Allt dokumenteras givetvis.

Metodiken är den samma för alla projekt, det finns ett före, under och efter.