Utmaningen…

Att äga och hantera en fastighet kan vara en stor utmaning. En del fastigheter har många år på nacken vilket kräver mycket underhåll. Andra är lite nyare, förhoppningsvis med uppdaterad och tidsenlig teknik. Noterbart är att många fastigheters anläggningar blir mer och mer komplexa och att fastighetsförvaltning snabbt blivit ett allt mer kunskapskrävande område i takt med att teknik och arbetssätt utvecklas. Vikten av att sköta dem energimässigt och ekonomiskt ökar därför under förvaltningsskedet.

Med vår kompetens under hela kretsloppet uppfattas vi som en trygg samarbetspartner för anläggningens och fastighetens bästa. Vi ser till att livslängden på anläggningen blir så optimal som möjligt.

Detta är något som airteams kunder efterfrågar ofta, man vill ha en trygg leverans med långa garantiåtaganden över hela fastighetens livslängd och koll på förvaltningsekonomin som en helhet, utan obehagliga överraskningar. Underhållsplanen ska hanteras i ett tidigt skeende.