Vi hjälper dig att spara

Fastigheter behöver luftombyte. För att säkerställa rätt luftomsättning i fastighetens utrymmen och en energieffektiv drift bör injustering göras. Vi hjälper dig med alla typer av system. Oavsett om ditt ventilationssystem är gammalt eller nytt, enkelt eller avancerat. Det finns betydande belopp att spara genom en rätt injusterad anläggning.

När injustering bör göras

Vi rekommenderar att utförlig injustering görs vid följande tillfällen:

  • OVK – om OVK-besiktningen visar felaktiga flöden eller anmärkningar bör alltid åtgärdspaketet avslutas med en injustering av luftflödet. Detta för att uppnå optimal drift av ventilationssystemet.
  • Entreprenad – i slutskedet av installationen av ventilationssystemet är det viktigt med en injustering för att säkerställa rätt värden och ekonomisk drift.
  • Energieffektivisering – när en energikartläggning av fastighetens ventilationssystem har utförts, bör en injustering göras för att infria identifierad energibesparing.
Vi lämnar alltid dokumentation

En grundlig driftsinstruktion och dokumentation över anläggningen är avgörande för både ekonomi och livslängd. Därför lämnar vi alltid efter oss dokumentation i form av driftpärmar baserad på VVS, AMA samt Svensk Ventilationsstandard.