Till er tjänst

När ett system har installerats och tagits i drift krävs löpande service och underhåll. Det är viktigt för att ventilationssystemen ska må bra. Genom att skriva ett serviceavtal med airteam kan ni luta er tillbaka, vi säkerställer att anläggningen är i bästa möjliga skick. Kontroller görs med jämna intervaller vilket betyder att eventuella fel snabbt kan åtgärdas. Våra serviceavtal kan omfatta allt från konsultation till löpande underhåll och lösning av ad hoc-uppgifter.

Spara pengar på underhåll

Genom att skriva ett serviceavtal med oss ​​får du en optimal lösning både vad gäller säkerhet och ekonomiskt. Samtidigt säkerställs du ett kontinuerligt underhåll av din anläggning anpassad till dina individuella behov.

Individuella serviceavtal

Tillsammans med kunden bestäms antalet årliga servicebesök, liksom vad kontraktet bör innehålla. Därefter säkerställer vårt serviceteam automatiskt att servicebesöken utförs i tid. Efter varje servicebesök får du en tillståndsrapport som bland annat berättar om anläggningens tillstånd, vilka material som har bytts ut och vad som ska göras vid nästa inspektion.