Installation

Komfortventilation

Komfortventilation tillser ett optimalt inomhusklimat för både människa och fastighet. Rätt dimensionering innebär en stor energibesparing. Vi utför totaltekniska lösningar samt installationer för kontor, köpcentrum, idrottsanläggningar samt övriga kommersiella byggnader.

Industriventilation

Industriventilation handlar om att skapa dom bästa förutsättningarna för människa och maskin/material. Oavsett orsak till ventilering, så som att avleda överskottsvärme från maskiner eller partiklar och föroreningar från materialbearbetning, ställs det mycket höga krav på utformningen av ventilationssystemen. airteam bistår med rådgivning samt totaltekniska lösningar för alla typer av industriventilation.

Process- och renrumsventilation

För medicin- och processindustri är det en absolut nödvändighet med rätt typ av kontrollerad ventilation. airteam har kompetensen och kunskapen inom koncernen att designa och utföra installationer i speciellt utsatta miljöer.