Installation

airteams process

Allt har en början, ett slut och en fortsättning. Att installera ett väl fungerade ventilationssystem kräver förberedelse och att man gör saker i en särkild ordning. Det börjar redan vid idéstadiet, när du som kund funderar på att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Att därför inledningsvis investera tid på planering resulterar i en smidare process, bättre resultat och en bättre totalekonomi. Det underlättar även när vi ska montera kanaler, don och aggretat. Allt på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

När vi tillsammans med dig är överens om projektet ritar vi upp den optimala lösningen för dig varpå den sedan överförs till vår interna produktionsverksamhet. Med tydlig kvalitetssäkring, avstämningar, uppföljning samt löpande återkoppling till dig som kund och övriga samarbetspartners i produktionen, ser vi till att den lösning vi tagit fram tillsammans monteras och har den funktion som vi kommit överens om.

Med gedigen erfarenhet från installationsbranschen vägleder airteam uppdragsgivaren till beslut som gynnar inomhusmiljön och energiförbrukningen. airteams ingenjörer och konstruktörer samt partners skapar tillsammans din framtida ventilationslösning.

Ventilationslösningar delas in i följande installationstyper

Komfortventilation

Komfortventilation tillser ett optimalt inomhusklimat för både människa och fastighet. Rätt dimensionering innebär en stor energibesparing. Vi utför totaltekniska lösningar samt installationer för kontor, köpcentrum, idrottsanläggningar samt övriga kommersiella byggnader.

Industriventilation

Industriventilation handlar om att skapa dom bästa förutsättningarna för människa och maskin/material. Oavsett orsak till ventilering, så som att avleda överskottsvärme från maskiner eller partiklar och föroreningar från materialbearbetning, ställs det mycket höga krav på utformningen av ventilationssystemen. airteam bistår med rådgivning samt totaltekniska lösningar för alla typer av industriventilation.

Process- och renrumsventilation

För medicin- och processindustri är det en absolut nödvändighet med rätt typ av kontrollerad ventilation. airteam har kompetensen och kunskapen inom koncernen att designa och utföra installationer i speciellt utsatta miljöer.