Helheten

Med en helhetskompetens för ventilationsanläggningars livslängd och optimering under förvaltningsstadiet tar vi fram fastighetsunika tekniska lösningar för trygg, ekonomisk och framför allt frisk ventilation. Vi vet vad som är gångbart och fungerar för just din fastighet och verksamhet, samt tar ansvar för dessa lösningar under produktions- och förvaltningsskedet.

Vi erbjuder exempelvis
  • Ventilationsutredningar – LCC analys/ Kostnadsbesparingar
  • Beskrivningsarbete – Förfrågningsunderlag för upphandling enligt AMA
  • Projektering under samtliga skede – från förstudie till relationshandling