Tekniska åtaganden – vår specialitet

Inom airteam Teknik fokuserar vi på alltifrån enklare till mer komplexa projekt inom bygg och ventilation. I nära samspel med fastighetsägare, byggentreprenörer, ingenjörer, konstruktörer, projektledare och andra aktörer inom branschen och i samhället skapar vi friska inomhusmiljöer, alltid med fokus på människors välbefinnande och ökad produktivitet.

Specifika utmaningar i branschen = vårt fokus
 1. Bristande engagemang och kundnytta.
 2. Luftkvalitet och ren luft prioriteras inte utan underordnas andra frågeställningar i större projekt, samtidigt som frisk inomhusmiljö har blivit en alltmer central fråga i upplevelsen av en fastighet.
 3. Branschens traditionella sätt att dela upp ansvar i projekt leder ofta till brist på ansvarstagande och därmed problem i projekten, där uteblivet helhetsansvar ofta leder till att projekt havererar.
Ett helhetsansvar gentemot kund innefattar
 • Förstudier, kravställande
 • Design, projektering
 • Genomförande av projekt
 • Kvalitetssäkrad överlämning och förvaltning
 • Service och kontinuerlig effektivisering
Med kontroll över hela processen kan vi
 • Ge utökade garantier
 • Säkerställa högre funktionalitet
 • Nå lägre livstidskostnad

Vi tar oss gärna an tekniskt komplicerade helhetsåtaganden med ansvar över hela livslängden.