OVK

Det finns en anledning

Ren luft är ingen självklarhet! Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. I Sverige tillbringar vi 90 % av vårt liv inomhus, så vikten av ett bra inomhusklimat har aldrig varit större.

Regelverk

Syftet med Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande klimat och optimal miljö inomhus, denna förordning trädde i kraft 1 januari 1992. Det är fastighetsägare (kan vara bostadsrättsföreningen)  som har ansvar för att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) utförs och godkänns av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sedan 2007 finns även ett krav på att besiktningsmannen vid OVK ska föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgång för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. En OVK-besiktning är alltså viktig för både människor, fastighetsekonomin och naturen.

Så här jobbar vi

Medarbetarna på airteam har lång erfarenhet av OVK och utför dagligen besiktningar och förbättringar i bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och kommunala inrättningar. Våra besiktningsmän utför kontroller som i sin tur övervakas av stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden. Naturligtvis hjälper vi till med att informera hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Vi tar även hand om aviseringar och nyckelhantering. Efter utförd ventilationskontroll åtgärdar vi gärna de anmärkningar som eventuellt framkommit. Allt dokumenteras givetvis.

Byggnader och typ av ventilationssystem

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Se tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader. Önskar du mer information så kan du besöka Boverkets hemsida.

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
  • Intervall: tre år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation:
  • Intervall: tre år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.
  • Intervall: sex år.
 • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.
  • Intervall: Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Begrepp

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.