Tekniskt komplicerade helhetsåtaganden med ansvar över hela livslängden

Vi utför totaltekniska lösningar i form av  energikalkyler och konstruktion samt installationer för exempelvis kontor, köpcentrum, idrottsanläggningar, skolor, bostäder samt medicin- och processindustri.

Komfortventilation

Komfortventilation tillser en optimal inomhusmiljö för både människa och fastighet. Rätt dimensionering innebär en stor energibesparing och en välmående fastighet.

Industriventilation

Industriventilation handlar om att skapa dom bästa förutsättningarna för människa och maskin/material. Oavsett orsak till ventilering, så som att avleda överskottsvärme från maskiner eller partiklar och föroreningar från materialbearbetning, ställs det mycket höga krav på utformningen av ventilationssystemen. airteam bistår med rådgivning samt totaltekniska lösningar för alla typer av industriventilation.

Process- och renrumsventilation

För medicin- och processindustri är det en absolut nödvändighet med rätt typ av kontrollerad ventilation. airteam har kompetensen och kunskapen inom koncernen att designa och utföra installationer i speciellt utsatta miljöer.