Mycket värme blire…

En stor del av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter. Ungefär 40%. Ett av EU:s klimatmål är att minska energianvändningen. Det mesta av energin används till att producera kyla, värme och ventilation när ingen vistas i lokalerna eller bostäderna. Grundidén med styr- och övervakningssystem är att energi bara ska användas när den verkligen behövs. Med intelligenta system kan man behovsstyra inomhusmiljön så att bland annat luftflödet optimeras beroende på lokalens användningsområde. Vi arbetar med de flesta styr- och övervakningssystem som finns på marknaden.

Maximal energieffektivisering

Ett övervakningssystem kopplat till fastighetens styrsystem tillför intelligens och ger maximal kontroll över fastighetens energikonsumtion. Samtidigt får man information om något problem uppstår i fastighetens olika system. Vi erbjuder övervakning lokalt i fastigheten men också på distans, något som är till stor hjälp om du har ett flertal fastigheter och inte vill vara resursberoende.

Styr och övervakning ska hanteras redan i projekteringsstadiet. Det kan handla om att formulera en beskrivning, och att via en UE ta fram och koordinera bygghandlingar. Både konstruktion och uppdragsledning är delar av projekteringsdelen. Det måste göras rätt från början.