Service och underhåll

Till er tjänst

När ett system har installerats och tagits i drift krävs löpande service och underhåll – precis som andra tekniska installationer. airteam täcker alla servicebehov för både ventilationssystem, automatiska system och kylsystem. Vi är alltså en totalleverantör av ventilationstjänster. Våra serviceavtal kan omfatta allt från konsultation till löpande underhåll och lösning av ad hoc-uppgifter. Detta innebär att genom att arbeta med oss ​​behöver du bara ett serviceavtal för att täckas fullt ut.

Spara pengar på underhåll

Genom att skriva ett serviceavtal med oss ​​får du en optimal lösning både vad gäller säkerhet och ekonomiskt. Samtidigt säkerställs du ett kontinuerligt underhåll av din anläggning anpassad till dina individuella behov. Detta sparar pengar för drift och underhåll och undviker kostsam driftsstopp. Kort sagt är det bättre att förebygga än att bota.

Individuella serviceavtal

Tillsammans med kunden bestäms antalet årliga servicebesök, liksom vad kontraktet bör innehålla. Därefter säkerställer vårt serviceteam automatiskt att servicebesöken utförs i tid. Efter varje servicebesök får du en tillståndsrapport som bland annat berättar om anläggningens tillstånd, vilka material som har bytts ut och vad som ska göras vid nästa inspektion.