Analys – att bryta ned ett problem i mindre delar

Precis som människor behöver våra installationsanläggningar genomgå ”hälsokontroller” med jämna intervall för att se hur det står till med dess fysiska tillstånd. Vi ser till att ge dig en tydlig och klar statusuppdatering av din anläggning samt förslag på eventuella förbättringar/förfiningar i din anläggning. Allt för att fastigheten och de som lever och verkar i den får bästa möjliga inomhusmiljö samtidigt som vi optimerar energiförbrukning i anläggningen.

Löpande underhåll och justeringar är a och o för en fungerande anläggning och god inomhusmiljö. Vi tar oss gärna an tekniska åtaganden under fastighetens hela livslängd.