Helheten

Många byggare och fastighetsägare oroar sig för oplanerade justeringar som skapar förseningar och spräcker uppsatta budgetar samt mål eftersom projektledaren ska utvärdera önskemål om ändringar i projektet och besluta om och i så fall hur dessa ska implementeras. Förankring ska ske i alla led, med samtliga intressenter.

Med en helhetskompetens för ventilationsanläggningars livslängd och optimering under förvaltningsstadiet tar vi fram fastighetsunika tekniska lösningar för trygg, ekonomisk och framför allt frisk ventilation.

Vi kan hela processen och vet vad som fungerar. Ett helhetsansvar gentemot kund innefattar
  • förstudier, kravställande
  • design, projektering
  • genomförande av projekt
  • kvalitetssäkrad överlämning och förvaltning
  • service och kontinuerlig effektivisering
Med kontroll över hela processen kan vi
  • ge utökade garantier
  • säkerställa högre funktionalitet
  • nå lägre livstidskostnad