• Hem
  • /
  • Verksamheter

Lokal förankring och närhet i affären

Du hittar airteam från Kiruna i norr till Malmö i söder och vidare till stora delar av Danmark. Verksamheterna har lite olika inriktning. Gemensamt är att alla fokuserar på teknik och har en stark geografisk förankring för att kunna möta det lokala behovet. Våra medarbetares olika kunskaper skapar stora möjligheter när de engagerar sig i att skapa friska inomhusmiljöer. För oss på airteam är det viktigt att skapa värde och säkerställa kundnytta under hela kundresan och fastighetens livstid. Kontaktuppgifter finns under respektive verksamhet.

airteam renoverar just nu byggbranschen mot schystare, sundare och roligare business. Välkommen att höra av dig.

Eftersom många fastigheter får allt fler tekniska funktioner förändras kraven på projektgenomförandet. Branschens traditionella sätt att dela upp ansvar i projekt leder ofta till brist på ansvarstagande och därmed problem i projekten.

Detta har airteam anammat för att skapa värde och säkerställa kundnytta under hela kundresan och fastighetens livstid.

airteam är ett av de ledande företagen i Sverige inom ventilationsteknik, med fokus på luftkvalitet och ren luft.