Detaljerna avgör

Inom airteam Teknik fokuserar vi på alltifrån enklare till mer komplexa projekt inom bygg och ventilation. I nära samspel med fastighetsägare, byggentreprenörer, ingenjörer, konstruktörer, projektledare och andra aktörer inom branschen och i samhället skapar vi friska inomhusmiljöer, alltid med fokus på människors välbefinnande och ökad produktivitet.

Specifika utmaningar i branschen = vårt fokus

  1. Bristande engagemang och kundnytta.
  2. Luftkvalitet och ren luft prioriteras inte utan underordnas andra frågeställningar i större projekt, samtidigt som frisk inomhusmiljö har blivit en alltmer central fråga i upplevelsen av en fastighet.
  3. Branschens traditionella sätt att dela upp ansvar i projekt leder ofta till brist på ansvarstagande och därmed problem i projekten, där uteblivet helhetsansvar ofta leder till att projekt havererar.

Vi tar oss gärna an tekniskt komplicerade helhetsåtaganden med ansvar över hela livslängden.

Antalet glada medarbetare i koncernen: 120
Org.nr: 559145-8244

Kontaktpersoner
  • Kim Genfors, Teknik/projektering, kim.genfors AT airteam.se, 070 190 95 13
  • Fredrik Strand, Projektchef, fredrik.strand AT airteam.se, 072 385 16 01
  • Martin Johnsson, konstruktör, martin.johnsson AT airteam.se, 073 154 36 46
  • Admir Biberic, Konstruktör, admir.biberic AT airteam.se, 072 180 68 20

airteam Teknik

Stekelgatan 1D, 212 23 Malmö
Telefon: 072 379 99 32, E-Post: service.syd AT airteam.se