airteam Sweden expanderar med ny etablering i södra Sverige

Pressmeddelande 2020-08-20

airteam Sweden är en snabbväxande leverantör av klimat- och ventilationslösningar på den svenska marknaden. Nu fortsätter expansionen i och med nyetableringen den 1 oktober 2020 av airteam Syd, där Robert Lövgren tillträder som VD. Han kommer närmast från rollen som specialist för miljöer med höga krav på ren luft samt sälj- och marknadsansvarig på Bengt Dahlgren Syd AB Malmö.

airteam Sweden består sedan början av 2020 av fyra dotterbolag (Creovent, Luftkontroll Energy, Thorszelius samt airteam Stockholm Service) med geografisk närvaro i den expansiva Mälardalsregionen. Verksamheten ska växa genom nationell expansion, med initialt fokus på stor- och universitetsstäder i kombination med organisk tillväxt och utvalda strategiska förvärv. airteam ska finnas där attraktiva nyckelpersoner bor och verkar.

I och med etableringen av en ny verksamhet i södra Sverige tar airteam steget utanför Mälardalsområdet och kan påbörja bygget av en stark nod i attraktiva Malmö- och Lundområdet. Vi får också en verksamhet nära moderbolaget i Danmark och tillsammans med våra danska kollegor kan vi stärka positionen ytterligare i Öresundsregionen.

Med Robert som VD får vi en stark ledare och säljare med gediget nätverk i området. Han har lång erfarenhet och kunskap inom branschen, speciellt på renluftssidan där han har över 20 års erfarenhet. Med sin säljbakgrund, kundfokus och rätt ledarskap är Robert precis den typ av nyckelperson vi letar efter inom airteam.

”Det är A och O att få in individer med rätt värderingar som kan bidra till koncernens kultur och föra vidare airteams DNA i vår nationella expansion. Vi vill ha engagerade personer som har ambitionen att driva ”egen låda” och som är genuint intresserade av att förstå och lösa kundens behov. Nu har vi satt ytterligare en pelare i vår tillväxtresa och vi fortsätter sökandet efter fler nyckelspelare som vill vara med och skapa en stark verksamhet inom inneklimat och ventilation i Sverige. Jag är övertygad att vi inom en snar framtid har en lönsam och stabil verksamhet i södra Sverige”, säger Greger Gunnarsson, VD på airteam Sweden.

För ytterligare information:
Greger Gunnarsson, VD, airteam Sweden, 073-317 46 96