Bara en kan vara bäst

Verksamheten är decentraliserad för att alltid kunna möta det lokala utmaningarna och behoven. Vår filosofi är att problem ska lösas när och där de uppstår, av de personer som är direkt inblandande i situationen och förstår både kundnytta och affär. På så vis tillvaratar vi synergier och stordriftsfördelar. Vi undviker suboptimeringar. Vårt fokus är att skapa mer kundvärde genom resurseffektiva processer och flöden.

För att effektivisera, i ordets rätt bemärkelse, hanteras funktioner som exempelvis IT-stöd, ekonomi, HR och kommunikation centralt med specialistfunktioner.

Hur vi lyckas? Vi gör det genom

  1. ett utvecklande ledar- och medarbetarskap med fokus på ett strategiskt kundorienterat förbättringsarbete.
  2. löpande utveckling av effektiva processer och flöden med fokus på att skapa maximal kundnytta genom minimal resursåtgång.
  3. orsaksanalyser baserade på fakta.

Nöjda kunder får vi genom att skapa mycket värde, det är centralt för oss på vår framgångsresa.

Omsättningen ligger på: 330 msek
Antalet glada medarbetare i koncernen: 120
Org.nr: 559145-8244

airteam Sweden

Upplagsvägen 10A, 117 43 Stockholm
E-Post: airteam AT airteam.se