Organisation

airteam har ledartröjan

airteam är en nordisk koncern. Den första verksamheten startades i Danmark 1998. Sedan dess har airteam, genom hög kompetens och innovationsförmåga, utvecklats till en av Danmarks ledande aktörer inom tekniska ventilationslösningar. En av anledningarna till de goda resultaten är att man varit mycket framgångsrika gällande tekniskt komplicerade lösningar.

När Ratos köpte verksamheten 2016 påbörjades planerna för en nordisk expansion och satsningen i Sverige inleddes året därefter. Även airteam Sweden är ett starkt och välfungerande företag i tillväxt. I och med satsningen är nu resan påbörjad mot att bli en aktör att räkna med i norden. Vi är stolta över att dagligen vara med och utveckla avancerade system för bland annat kontorsbyggnader, infrastruktur, köpcentra, varuhus och fabriker. All kompetens finns att tillgå inhouse, inom koncernen. Det tycker vi är bra.