Varför tänka på sig själv när vi bygger för andra?

Utmaningarna inom byggbranschen är många. Några exempel är generationsväxling med brist på utbildad, kompetent och fysiskt lämpliga personer att anställa, införande av ny teknik och såklart ”scope creep” – d.v.s. att projektets omfattning okontrollerat växer utöver de ursprungligen uppsatta målen. Andra branschspecifika utmaningar är bristande projektkultur och utmanande ledarskap vilket leder till ineffektivitet. Allt detta gör att många människor som är verksamma i bygg- och fastighetsbranschen är övertygade om att projekt inte levereras i tid och till budgeterade kostnader.

För oss är det därför centralt att vara med och påverka byggbranschen positivt. Ovanstående utmaningar måste hanteras genom ny kunskap, nya insikter och förändrade beteenden. Vi jobbar mot mindre machokultur och mer fokus på resultat, trivsel och bra ledarskap.

Vi har kunder och medarbetare i centrum

Det är vår uppriktiga ambition att ge både kunder och affärspartners en hög service och naturligtvis att alltid presentera rätt lösning vid varje enskilt tillfälle. Därför utmanar vi positivt och vågar adressera kortsiktiga förluster för långsiktigt vinster.

Många av våra arbetsplatser kan vara farliga miljöer att vistas i. Frågor som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är självklart viktiga för oss. Alla människor ska komma hem i gott skick efter en dag på jobbet.

Vi är pålitliga och håller vad som avtalats

Vi lovar inte mer än vi kan leverera. Men överlevererar gärna. Alla inblandade parter ska känna sig trygga genom hela leveransen. Blir det fel, för det blir det i alla branscher, så korrigerar vi självklart det. airtam skapar värde genom en kundorienterad verksamhetskultur med duktiga och dedikerade medarbetare, som har starka relationer till kunder, partners och leverantörer.

Vi jobbar som ett team tillsammans

För oss är det viktigt med ett vardagligt och närvarande ledarskap som bygger på sunda värderingar. Vi hjälps åt, frågar om råd och erbjuder varandra hjälp. Trygghet och stabilitet skapas genom att löpande ge varandra support och positiv feedback. Det blir roligare när man är tillsammans. Diskriminering eller ett oetiskt uppträdande accepteras inte.

Whistle Blower

På airteam strävar vi efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.

airteam Sweden renoverar just nu byggbranschen mot schystare, sundare och roligare business.