• Hem
  • /
  • CSR
  • /
  • Svensk Ventilation

Självklart är vi medlemmar hos Svensk Ventilation

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter Svensk Ventilations medlemsföretag cirka 10 000 personer i Sverige.

Branschorganisationen Svensk Ventilation lyfter fram inomhusluftens betydelse för hälsan och ventilationsteknikens möjligheter att minska energianvändningen i våra byggnader. Svensk Ventilation företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU -när det gäller lagstiftning och regleringar. Dessutom synliggör Svensk Ventilation branschens behov av kompetensutveckling och nyrekrytering av ungdomar.