• Hem
  • /
  • air-news
  • /
  • airteam Sweden i unikt samarbete med Astma- och Allergiförbundet

airteam Sweden i unikt samarbete med Astma- och Allergiförbundet

Pressmeddelande 2021-04-20

I Sverige finns drygt tre miljoner människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Många människor, både barn och vuxna, befinner sig dagligen i utrymmen med undermålig ventilation vilket går ut inte bara över individers hälsa och välmående utan även över hur man presterar i vardagen. Dålig ventilation påverkar vår kognitiva förmåga negativt. Detta gäller inte minst i skolan, Sveriges största arbetsplats om vi ser till antalet elever och personal.

Genom detta unika samarbete, med start den 3 maj 2021 och inledningsvis ett år framöver, ska parterna jobba till förmån för alla människor som dagligen brottas med dessa problem. Tillsammans ska parterna samverka, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bedriva opinionsbildning – med fokus på kunskapssatsning för att få till ett allergiprogram med likvärdiga, nationella riktlinjer. I detta avseende ligger flera andra länder långt före Sverige, t.ex. Finland och Danmark.

Vi har många beröringspunkter, utifrån olika perspektiv. Astma- och Allergiförbundet har som patientorganisation både stor kunskap kring hur det är att leva med astma och allergi, och djup kompetens baserad på forskning och vetenskap, medan airteamkoncernen jobbar och löser konkreta problem dagligen i olika ventilationsprojekt. Jag ser samarbetet som en ”perfect match” och det ska bli riktigt kul att jobba tillsammans, säger Mikael Grawe, marknads- och kommunikationschef, airteam Sweden.

–  Vi ser fram emot samarbetet med airteam. Vi har båda frågan om ren luft på vår agenda, även om vi till vardags arbetar inom olika fält. Och det är just det som är annorlunda och spännande. Personer med astma och allergier är extra känsliga för luftföroreningar, och detta leder varje år till många akuta astmarelaterade besök på sjukhus. Stödet från airteam är välkommet i vårt arbete med att driva frågorna kring bättre luft t.ex. i skolor och på arbetsplatser, säger Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef, Astma- och Allergiförbundet.

För ytterligare information, vänligen kontakta nedanstående personer.

Mikael Grawe
Marknads- och kommunikationschef, airteam Sweden
mikael.grawe AT airteam.se
070-520 08 04

Helena Färnsten
Kommunikations- och marknadschef, Astma- och Allergiförbundet
helena.farnsten AT astmaoallergiforbundet.se
070-345 56 51