airteam Syd i Malmö söker servicechef och servicetekniker

2020-10-09, uppdaterad 2020-10-14
airteam Syd i Malmö söker en servicechef och servicetekniker
(se nedan)

Befattningsbeskrivning Servicechef

Som blivande servicechef är du en stark positiv personlighet med dokumenterad erfarenhet från ventilationsbranschen. För oss inom airteamkoncernen är det viktigt med ett vardagligt och närvarande ledarskap som bygger på sunda värderingar. Vår framtida servicechef är en trygg relationsbyggande individ som vill utveckla verksamheten, kollegor och kunder. airteams fortsatt stora satsning i Sverige innebär att vi aktivt jobbar för att påverka branschen i en positiv riktning. Vår framtida servicechef blir en viktig nyckelperson som hanterar  alla affärsrelationer professionellt. För oss är det helt avgörande att medarbetarna trivs och har kul på jobbet. Som person är du affärsmässig och resultatinriktad. Självklart är du datorvan och förstår vikten av att dagligen använda sociala medier – där du givetvis finner oss redan idag. Häng med! En hel del bus väntar framöver.

Organisaton

 • Direkt underställd VD

Ansvarsområden

 • Ansvara för Serviceenhetens resultat enligt budget och uppsatta mål
 • Rapportera fortlöpande till VD
 • Ledaransvar inom serviceenheten
 • Nykundsbearbetning
 • Befintliga kunder
 • Ansvarig för Serviceenhetens leveranser.
 • Utveckla nya erbjudande
 • Effektivisera processer och rutiner
 • Serviceansvarig

Arbetsuppgifter

 • Att med utgångspunkt från krav, målsättningar och företagets policys leda och utveckla serviceenhetens verksamhet och personal för att uppnå bästa möjliga lönsamhet.
 • Följa upp Serviceenhetens resultat och i god tid vidta nödvändiga åtgärder
 • Aktivt bidra till företagets utveckling, samt att ledningens gemensamma mål nås.
 • Genom ett proaktivt arbetssätt aktivt arbeta med att skaffa sig affärsmässiga relationer med såväl nya som befintliga slutkunder, samt uppmuntra underställd personal att regelbundet genom egna initiativ besöka våra befintliga kunder.
 • Att vara delaktig i affärsförhandlingar, anbud- offertgivning och avtal.
 • Säkerställa att koncernens ledningssystem för t.ex. (kvalitet, miljö, inköp, arbetsmiljö, code of conduct, attest och beslutsrättsinstruktion, ekonomi etc.) och processer efterlevs
 • Följa policys och regler enligt personalhandbok samt följa kollektivavtal och arbetsrättsliga regler.
 • Genomföra utvecklings och lönesamtal varje år.
 • Att ta del av information som berör ansvarsområdet, ansvara för att rätt/lämplig information kommuniceras ut till Serviceenheten.
 • Genomföra kundaktiviteter för att förstärka och vidareutveckla relationerna med nuvarande och nya kunder
 • Utveckla nya erbjudande utifrån vilka nya kompetenser som kunderna efterfrågar.
 • Utveckla personalen så att vi har rätt kompetens för tjänster som kunderna efterfrågar.
 • Utveckla tjänster och erbjudande med anledning av lagar och föreskrifter
 • Rapportering enligt uppsatta rutiner

Befogenhet

 • Enligt gällande attest- och beslutsrättsinstruktion.
 • Enligt företagets personalrutiner
 • Enligt företagets arbetsmiljörutiner, vidarebefordra arbetsmiljöuppgifter till underställd personal

Kontaktytor

 • Kunder
 • Interna bolag och enheter
 • Myndigheter
 • Leverantörer, underentreprenörer och konsulter

Kravprofil

 • Teknisk examen och kompetens inom sitt ansvarsområde
 • Branscherfarenhet 4-5 år
 • Goda ekonomiska kunskaper
 • Körkort
 • Erfarenhet av upphandling
 • Förhandlingsvana

Personlighet

 • Resultatinriktad
 • Att såväl kortsiktigt som långsiktigt kunna nå uppsatta mål
 • Affärsmässig
 • Erfarenhet av serviceleveranser
 • Känsla för säljarbete och service

Befattningsbeskrivning Servicetekniker

Nu startar vi upp airteam Syd i Malmö och söker därför ett flertal engagerade servicetekniker, en stark positiv personlighet med dokumenterad erfarenhet från ventilationsbranschen. För oss inom airteamkoncernen är det viktigt med ett vardagligt och närvarande ledarskap som bygger på sunda värderingar. Våra framtida servicetekniker är trygga relationsbyggare som vill utveckla verksamheten och kunder. airteams fortsatt stora satsning i Sverige innebär att vi aktivt jobbar för att påverka branschen i en positiv riktning. Våra framtida servicetekniker blir viktiga nyckelpersoner som hanterar alla affärsrelationer professionellt. För oss är det helt avgörande att medarbetarna trivs och har kul på jobbet. Som person är du affärsmässig och resultatinriktad. Självklart är du datorvan och förstår vikten av att dagligen använda sociala medier – där du givetvis finner oss redan idag. Häng med! En hel del bus väntar framöver.

Organisation

 • Direkt underställd VD/Filialchef/Serviceledare

Ansvar

 • Utförandeansvar
 • Rapportera fortlöpande till VD/Filialchef/Serviceledare

Arbetsuppgifter

 • Att med utgångspunkt från arbetsorder svara för det tekniska utförandet och inom ramen för arbetsuppgifterna rapportera avvikelser eller bristfälligheter i material eller arbeten, tillvarata företagets intresse i det dagliga arbetet samt tillse att företagets verksamhetsledningssystem följs
 • Verka för merförsäljning

Befogenhet

 • Avrop/inköp av material i enlighet med arbetsorder
 • Starta nya arbetsordrar i hantverksdata i handhållen enhet.

Kontaktytor

 • Serviceledare
 • Kunder
 • Leverantörer, underentreprenörer

Kravprofil

 • Relevant utbildning ( heta arbeten,fallskydd osv )
 • Erfarenhet av ventilationsservice.
 • Systemkunskap ventilation
 • Ritningskunskap
 • Känsla för service

Personlighet

 • Resultatinriktad
 • Följsam och arbetsvillig
 • Visa god standard och god kvalitet

Drivkraft

 • Uthållig och energisk
 • Förmåga att slutföra/vara uthållig
 • Visa bra resultat och god kvalitet på arbetet
 • Roligt att arbeta med service
 • Van att arbeta självständigt
 • Ansvarstagande

Det må vara en grabbig bransch, men det vill vi ändra på. Så vi välkomnar tjejer lite extra.

 Kontaktpersoner för mer information

 • Robert Lövgren, VD airteam Syd, 076-894 53 36
 • Greger Gunnarsson, VD airteam Sweden, 073-317 46 96