airteams whistle blower-tjänst nu igång

airteam strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi medarbetare att vända sig till chefen. Men vi erbjuder självklart även en möjlighet att anonymt rapportera en farhåga.

För mer information, vänligen kontakta

Greger Gunnarsson

VD, airteam Sweden