Hållbarhetsrapport 2022

Den 17 maj höll airteam Danmark styrelsemöte och en av de större punkterna var hållbarheten inom koncernen. Rapporten som presenterades kan laddas ner nedan. Där finns både originalet på danska, samt en version på svenska som i stort är översatt av Google Translate.

”Att arbeta med hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, både mot våra kunder och internt inom företaget. Först och främst levererar vi innovativa och energieffektiva ventilationslösningar och bidrar på så sätt till ett hälsosamt och effektivt inomhusklimat för många människor.”

VD Danmark/ Poul Pihlmann

Ladda ner på Danska

Ladda ner på Svenska