Nyproduktion av kontorshus

Tillsammans med Asplunds Bygg AB var Luftkontroll Energy med i nyproduktionen av ett sex våningar högt kontorshus i södra delen av centrala Örebro. Kontorsytan är på cirka 4300 kvm och med ett garage i källarplan. Kontorsytorna är anpassade efter varje hyresgästs önskemål och håller en hög och modern standard.

Ventilationssystemet är av typen FTX-system och kan regleras individuellt på varje våningsplan.

Det är beläget i södra delen av centrala Örebro och är en attraktiv byggnad och kontor för delar av Örebros näringsliv. Med miljölklassning Miljöbyggnad Silver säkerställer vi både en god energiförbruktning i kombination till ett inneklimat av yttersta klass. För att uppnå detta ställs högre krav än normal i både projekterings- och utförandefasen.

Byggherre: Castellum
Beställare: Asplunds Bygg AB
Projektvärde: 5.000 (tkr)
Yta: 4.300 m2